Zvířata přebírají informační pole svých pánů... a jak léčí lidi

10.01.2019

O zvířatech, informačním poli, karmě....a o tom, jakým způsobem zvířata léčí lidi...

V poslední době začíná duchovní nedokonalost přinášet stále vážnější důsledky. Jestliže se duše znečistí, člověk neonemocní hned, a neštěstí také nepřicházejí okamžitě. Když se ozvou "první telefonáty", člověk může tím, že mění sebe, změnit i situaci. Vnějškovými akty ovšem můžeme měnit jen okamžitou, tedy taktickou situaci. Reálná kontrola nad situací je možná nejen vnějším, ale v první řadě vnitřním vlivem, tedy modelováním okolního světa skrze práci na sobě. Nedávno se u mě doma rozdrnčel telefon. "Nemohl byste vyléčit moji kočku?" ozval se ve sluchátku ženský hlas. "Selhaly jí ledviny, už skoro nevstává a zřejmě umírá." Moje první reakce byla podrážděná. Tak já nemám čas na to, abych léčil těžce nemocné lidi, a někdo by ze mě chtěl dělat odborníka na kočky! Okamžitě jsem se ale zarazil. Kočka umírá, ale jak se zdá podle pole, její paní ze života už taky moc nezůstává. Budeme léčit kočku, ale vlastně tak zachraňujeme život i její majitelce. Když je nemocné nebo dokonce umírá domácí zvíře, nemusí to nutně znamenat, že stejný úděl čeká i jeho pána. Druhý den paní přišla ke mně do ordinace, ale já jsem jako z udělání zrovna neměl ani chvíli čas. "Mám na vás maximálně pět minut. Vy jste pohrdala svým otcem?" "Ano, ale proč se na to ptáte?" "Hned vám to vysvětlím. Když duše přilne k Zemi, stává se hrdou a agresivní. Určit se to dá podle nadutosti, ukřivděnosti a nenávisti. Existuje první úroveň pozemskosti, tedy to, co se dá ohmatat: jídlo, auto, chata a tak dále. Pak je tu druhá hladina pozemskosti - rodina, milovaný člověk, postavení ve společnosti. K této druhé hladině lne duše silněji. Tyto hodnoty jsou vyšší, protože jsou blíž Duchu svatému. A pak je tu třetí hladina - schopnosti, duchovní kvality a moudrost. Přilnout k moudrosti je to největší pokušení, protože ta poskytuje mnohem větší štěstí než ostatní hodnoty. Moudrost je kapitál, kterým můžeme vládnout po mnoho životů. Proto je také podobné lnutí velmi intenzivní a agrese vůbec největší, jakou známe. Dnes lidstvo dospělo ke krajní mezi a agrese zrozená z moudrosti se blokuje tvrději než dřív. Kočka má zablokováno pole hlavy a oblast ledvin. Z tíhnutí k moudrosti se rodí opovržlivost, která vzniká v hlavě, proto je pole blokováno právě v oblasti hlavy. Opovržlivost se však brzy obrací proti svému původci, proto se deformuje pole kolem ledvin a dochází k narušení jejich funkce. Sebevražedné sklony, které jsou důsledkem opovržení vůči jiným, nejdřív útočí na hlavu a pak na vyměšovací orgány. Jde o to, že vaše pole je úplně stejné jako pole vaší kočky. Zaznamenávám těžký rozpad v oblasti hlavy a začíná se u vás projevovat porucha funkce ledvin, zatím jen v jemné hladině. Podle vašeho pole už vám ze života mnoho nezbývá, přestože se cítíte normálně." "Ale jak bych dokázala pomoci té kočce?" zeptala se znovu žena. "Hrozí vám smrt. Pokud však přehodnotíte svůj život a v modlitbách a pokání se budete očišťovat, kočku automaticky zachráníte. Ženy ve vašem rodu vždy stavěly milovaného člověka a jeho moudrost nad lásku k Bohu. Proto musejí v zájmu spolehlivého očištění dostávat otce a muže, kteří si budou počínat hloupě a budou ponižovat buď sami sebe, nebo své ženy a děti. Kdyby bývaly tolik nepřezíraly a neodsuzovaly, duše by se očistila. A vám se stalo něco přesně obráceného." "Dobře, všechno jsem pochopila," řekla žena. "Už mnohokrát jsem si prošla celý svůj dosavadní život a měním vztah ke všem lidem i událostem. Jak ale zjistím, zda jsem na tom lépe nebo ne, zda mám nějakou vyhlídku přežít? V našem rodě všichni umírali na nemoci ledvin.

"Vy máte skvělý indikátor doma, a je to vaše kočka. Teď myslete jen na modlitby a pokání. A za pár dní se u mě stavte, podíváme se na vaše pole." Přišla za dva dny. Naše setkání trvalo snad jen deset vteřin. "Pole máte naprosto čisté," řekl jsem jí, "teď už budete zdravá." "Víte," řekla mi žena se šťastným úsměvem, "když jsem se vrátila domů, kočka už na mě čekala u dveří, a ledviny jí začaly normálně fungovat hned druhý den." Pokrčil jsem rameny. "To je normální. Teď se hlavně snažte, aby ta kočka už nemusela být nemocná."

Když už jsem se zastavil u zvířat, nabídnu ještě dvě historky. Jednou se na mě s prosbou o pomoc obrátila jedna žena: "Poslední dobou zemřelo hodně mých známých. Cítím, že začínám mít zdravotní problémy sama, ale to není tak důležité. Můj manžel tvrdí, že je zdráv, ale já cítím, že je to s ním naopak zlé. Jedno zlé znamení už se dostavilo - našeho psa přejelo auto." Pohlédl jsem do pole zvířete. Soudě podle všeho to byl samec, takže vážné problémy by zřejmě měl mít jeho pán. "Byl to pes, že?" "Ano." V poli jejího muže jsem zaznamenal smrt. Bylo jasné, že zemře během roku, maximálně za rok a půl. Ve fyzické hladině je vše v dokonalém pořádku, takže přijde náhlá nemoc nebo vážné zraněni. Za nějaký čas už proti mně seděli oba dva. Začal jsem muži vysvětlovat jeho situaci: "V minulých životech vám bylo velmi přáno a hodně dáno, a vy jste ostatními pohrdal pro jejich nedokonalost. Dnes je vám světský úspěch a zdar naopak odebírán, a vy pohrdáte sám sebou. Životaschopnost člověka je dána zásobou lásky v jeho duši. Buňka je životaschopná natolik, nakolik je spjata s celým organismem. Úroveň lásky v duši každého z nás je úrovní kontaktu se Stvořitelem. Když tato úroveň klesá, náš organismus musí zemřít, aby nezahynula naše duše. Vy jste sám sebou tak pohrdal a tolik jste potlačoval lásku k sobě a k okolnímu světu, že jste se dostal až za kritickou hranici. Sebe-opovrhování se nakonec mění v program sebezkázy. Za normálních okolností byste dostal rakovinu. Vy však máte vyvážený organismus, takže se dočkáte spíš těžkého úrazu a pomalého umírání. Nikdy neukládejte výhrady, které máte vůči jiným lidem, do svého nitra. To, co je ve vašem nitru, vám nepatří. A své osobní problémy tam nevpouštějte taky. Pamatujte si na celý život jednu věc: cit lásky nám nepatři, nemáme právo se ho dotýkat, nemáme právo si ho podřizovat nebo se snažit ho ovládat. My sami jsme jen částí lásky, která se nalézá v celku, a část nikdy nemá právo útočit na zájem celku. Cit lásky je posvátný a nedotknutelný. To my sloužíme jemu, ne on nám. Nemáte právo zabíjet lásku k jiným lidem ani k sobě, to je trestuhodné. Jestliže se s tím smíříte a vcítíte se do toho, nebudete mít problémy."


Dřív jsem si myslel, že zvířata prostě přebírají karmu svých pánů, jenže zvířata mají velkou intuici. Proč to dělají? Pole zvířete se dostává do kontaktu s lidským polem a využívá jeho ochrany. Taky takhle by se to dalo říct - jestliže v základě nějakého duchovního směru stojí osobnost svatého, tento směr bude žít a bude se rozvíjet. Když je v čele naopak nedokonalý člověk, směr rychle zahyne. Při analýze těchto situací jsem pochopil, proč národy tak nutně potřebují náboženství, i lidi, kteří stojí u jejich zrodu. V kontaktu s polem a duchovností zakladatele se jeho následovníkům dostává očisty a ochrany. Stonásobně se však posilují i jejich nedostatky. Proto úroveň kontaktu zakladatele náboženského směru s Bohem určuje osud jeho duchovních následovníků. 

Kapitolu o zvířatech uzavřu případem téměř humorným. Do ordinace ke mně přišla pacientka s velmi neobvyklým problémem.
"Náš kocour má blechy," vylíčila mi podstatu svých trampot hned ode dveří. "Už jsme zkusili všechno, včetně nejlepších zahraničních přípravků, ale nic nepomáhá. Každý den mu z kožichu vyčešeme čtyřicet až šedesát blech." "Jde jen o to, že si neuvědomujete, že nepříjemnosti a neúspěchy pracují v náš prospěch a očišťují nás. To proto se vaše skleslost, deprese a lítost mění v důrazný program sebezkázy. Odolnost vašeho organismu výrazně klesá, a to se týká i vašeho kocoura. Když poklesne odolnost kocoura, blechy získávají část kocourova energetického potenciálu a jejich životaschopnost se několikanásobně posiluje. V podmínkách vytrvalého úspěchu se program navíc vyvíjí daleko rychleji než na pozadí četných drobných nepříjemností. Tak tedy - blechy, to jsou mnohé nepříjemnosti. Ty blokují kocourovy, ale také vaše sebevražedné sklony. To znamená, že pokud chcete kocoura blech zbavit, musíte změnit své nazírání světa. Rozuměla jste mi?" Mladá žena si mě užasle změřila. "Rozuměla." Za několik dní se u mě znovu zastavila. "Teď každý den chytíme tak dvě tři blešky. A kocour se cítí mnohem lépe." "Poproste o odpuštění za to, že jste nechuť k životu předala i svým potomkům." S tím jsme se rozešli.

Naše pole jsou v neustálém kontaktu a navzájem se kříží, a to také s poli zvířat, rostlin i neživé přírody. Protože však tento proces probíhá pomalu, funguje neustálá kontrola nad vlastním přežitím každého z nás a přežitím každého jiného objektu. Nové informace rozvíjejí organismus tehdy, když přicházejí postupně a v malých dávkách. Jakmile informace zaútočí lavinovitě, organismus nevydrží a hyne.


Jak zvířata léčí lidi...

Vědci na Západě došli k závěru, že domácí zvířata léčí lidi. Je to potvrzeno tisíci fakty. Ve skutečnosti neléčí zvíře, ale neustálá péče o něj.

Zvíře, obzvláště pes, je jako dítě, které bude vždy malé a vyžaduje neustálou něhu a péči. Zvýšená stabilita, koncentrace na své touhy, konzumní vztah ke světu vedly na Západě k postupné degeneraci rodiny, dítě je vnímáno jako konkurent, který zabírá čas, peníze a život. A masový zájem o domácí zvířata umožňuje do určité míry zlepšit stav duše mnohých lidí. Nakolik je člověk připraven přijmout traumatizující situaci, natolik je v okamžiku bolesti a ztráty připraven se obrátit k lásce a Bohu. Nakolik každou vteřinu člověk dává lásku, vřelost a energii, natolik každou vteřinu kráčí k Bohu. Připravenost něco ztratit je tím vyšší, čím častěji dáváme. Takže, nakolik dítě v dětství vedou k altruismu, lásce k práci, nevychovávají ho strachem a nezahánějí ho do úzkých, natolik více harmonická je společnost, natolik harmonická je společnost, v níž budou žít dospělí, kteří vzejdou z těchto dětí.


Sergej N. Lazarev - Z knih Diagnostika karmy 2 a 9