Zákony Vesmíru o lásce

28.01.2019

Všechny zákony vesmíru jsou nastaveny na lásku, rodinu a sex, protože jsou nezbytné pro rozmnožování a pokračování civilizace:

 • Pocit lásky k lidem a světu je nejlepší ochrana před negativními vlivy. Čím je člověk čistší, tím méně "špíny" se na něj "přilepí".
 • Neopětovaná láska je destruktivní. Nedovolujte si ničit svou osobnost a nedávejte druhému člověku důvod řídit vás.
 • Dávejte a přijímejte lásku. Pamatujte si, že abyste mohli milovat druhého, je třeba nejprve se naučit milovat sami sebe.
 • Lásku nelze provozovat, provozovat lze jen sex, a sex bez lásky je sprostý a primitivní. Harmonie duchovního a fyzického principu vytváří prostor lásky, a v takovém případě to není žádný hřích.
 • Bezpodmínečná láska je pravou cestou srdce. Pouze svobodný člověk beze strachu a komplexů může milovat bezpodmínečně (tedy bez podmínky).
 • Láska je uměním pro oba partnery. Když posloucháte sebe, nezapomínejte se vžít do partnera.
 • Optimismus a radost ze života je nepřemožitelná síla, zatímco sklíčenost vás programuje na šedý a neúspěšný život. Nepodléhejte tomu.
 • Žárlivost ničí vztahy. Jako i přílišná očekávání. Milujte člověka takovým jakým je nebo se rozejděte. Zakažte si sebeobviňování.
 • Naslouchejte sobě, svému vnitřnímu "Já", a ne rozumu, jenž se často rozhoduje konvencemi či strachy.
 • Místo domýšlivých a vznesených frází konejte skutky.
 • Vaše myšlenky a pocity se promítají do vyšší úrovně, a následně přechází do hmotného světa, proto kontrolujte sebe a nedovolujte negativitě zahlcovat vaši mysl.· Nezapomínejte, že máte právo výběru, a nikdo vám nemůže vnutit svou vůli. Buďte svobodnými.

Musíte pochopit, že různé vnucené vám názory společnosti brzdí růst vaši osobnosti a brání vám se svobodně rozvíjet. Pochopte několik jednoduchých věci a bude se vám snáze žít. 

 • Jen vy víte, co je pro vás dobré a co špatné. Míra hodnocení jste vy sami. Nepřebírejte cizí názory a hodnoty - musíte mít vlastní. Budete-li sjíždět kopce na lyžích nebo sledovat fotbal v televizi, číst filozofickou literaturu či se dívat na "mýdlové seriály", to si rozhodujete sami.
 • Máte být šťastní, jinak proč žít? Živořit a přežívat s velkými obtížemi... Sami si volíte svoji variantu života. Pokud jste se tak rozhodli, nestěžujte si. Poté nelze tady mluvit o charisma.
 • Morálnost a amorálnost jsou umělé kategorie vytvořené lidmi a společnosti. A jsou to kategorie relativní. Dost často takzvaná morálka je jen komplex, který omezuje vaše potenciální možnosti. Důvěřujte sobě a své intuici a neskákejte/netančete tak, jak společnost píská.
 • Vina - to je škodlivý pocit, jenž je člověku vnucen. Často je vyvolán oficiální církvi vůbec ne s cílem udělat člověka čistší, ale spíše proto, aby člověk byl nucen vyhledat pomoc služebníků Božích a platit své "v potu tváře vydělané peníze" za takzvané odpustky.
 • Všechny náhody jsou zákonité. Podívejte se na odehrávající se události a zamyslete se, proč k nim došlo. Možná to jsou znamení a signály, které vás varují nebo podporují na vaší cestě? Možná že je to výsledek vašich činů či naopak vaše nečinnosti.·
 • Moudrý člověk vždy se poučí ze svých chyb, když zanalyzuje to, co se stalo. Nerozčiluje se a s vděčnosti přijímá zkoušky.

Sergej N. Lazarev