Recept na zbavení se hříchu

24.06.2019

Nasbírej kořeny poslušnosti, posbírej květy duševní čistoty, natrhej listy trpělivosti, posbírej květy upřímnosti, to všechno osuš potem zdrženlivosti, dej to do nádoby dobrých činů, přidej vodu pokání, posol solí bratrské lásky, přidej špetku milodaru, promíchej to práškem smíření a odevzdání se, pak od toho všeho vezmi tři lžičky v den bázně Boží, oblékej se do oděvu spravedlnosti, jinak se nachladíš a opět onemocníš hříchem.

Z knihy: Dokonalá očista těla - Genadij Malachov