Pokora

01.04.2019

Chybou mnohých věřících je, že zaměňují pokoru za pasivitu. Pokora znamená, že podnikáte aktivní kroky s cílem změnit v prvé řadě sám sebe, a ne danou situaci. Nad nepřítelem zvítězí ten, kdo dokáže zvítězit sám nad sebou. 

Proto pokora předpokládá aktivitu obrovské energetické náročnosti, která má za cíl vychovat naši duši. Pro nezasvěceného člověka to vypadá jako vnější pasivita a nic víc. 

Cílem pokory není se podřídit a svěsit ruce, ale umocnit lásku ve své duši. 


Sergej N. Lazarev - Člověk budoucnosti, 1 První krok do budoucnosti