Odraz našeho vnitřního stavu

05.08.2019

Vše, co se s námi a okolo nás děje, je odrazem našeho vnitřního stavu 

Pokud se Vám něco děje, znamená to, že ve Vašem podvědomí sídlí analogická (podobná) emoce.

🌗

Například - Pokud je někdo vůči Vám agresivní, znamená to, že ve Vaší duši sídlí analogická agrese.
Může to být agrese k danému člověku, agrese na peníze, agrese spojená s přáním, atd. - kdy dochází k vyrovnání energií karmy skrze jiné lidi.

☯️ aneb...
Vrána k vráně sedá.
Čistému vše čisté.
Stejnému vše stejné.
Jak nahoře, tak dole.
Sklízíš jen to, co jsi zasadil.
Kdo je povýšen, bude ponížen.
Na čem lpíš, to ztratíš.
Konej dobro a dobro se ti vrátí.
☯️

JAK ZJISTIT PŘIPOUTANOST, ZÁVISLOST K NĚČEMU?
Je to velmi snadné - podle stupně AGRESIVITY.
Právě ten je signálem, že duše příliš uvízla v tenatech pozemskosti. Představme si například, že má duše začala lpět na penězích. Znamená to, že ať chci, nebo ne, automaticky se objeví emoce, které s takovým jevem souvisejí: opovržení těmi, kdo peníze nemají, lítost, že nejsem schopen vydělávat ještě víc, nenávist k těm, kdo mě okrádají, odsouzení toho, kdo si ode mě půjčil a nevrací, ztráta chuti do života, když peníze ztratím. Budu se o ně neustále bát a snít o nich. To všechno mě bude stále silněji přibíjet k pozemskosti a má duše bude pořád agresivnější. Dokud tento proces probíhá jen v našem vědomí, pro vesmír není nebezpečný, protože vědomý intelekt je jen nepatrná část toho, čemu říkáme duch; souvisí totiž s tělem a jeho potřebami. Je to jako jed, hromadící se na podzim v listí stromů - pro strom nebezpečný není, ale listí přesto opadává. Když však jed pronikne do kořenů, které vyživují celý kmen, je to již nebezpečné. Agrese zaplavující duši se stává jedem pro vesmír velmi osudovým. Je nám zkrátka odebráno vše, kvůli čemu zabíjíme lásku.

Pokud nás tedy někdo v naší hodnotě omezí - budeme ho nenávidět a budeme připravení ho klidně i zabít. Pokud máme nenávist, urážku ve své hlavě, není to ještě nemoc, když ale přechází do duše, do podvědomí a pokud to děláme často, je to nebezpečné.

Proto, když v nás agresivita začne pronikat do hloubi duše, tak je zastavena nemocí, neštěstím nebo smrtí.

Do svého života přitáhnete pouze tolik ponížení, jak velká je vaše pýcha.

Sergej Lazarev - Projevy pýchy


Znaky lpění a absolutizace:
www.karma-a-osud.cz/l/znaky-lpeni-pripoutanosti-absolutizace