Léčba duše

25.03.2019

Když člověk nesměřuje k Bohu - začne uctívat nejprve blízké lidi a potom - své instinkty, touhy, život. Čím víc člověk uctívá a připoutává se, tím horší se stává jeho charakter a tím vyšší je agrese - nejprve podvědomá, vnitřní a potom vnější. Nemoci a neštěstí - jsou brzdění člověka v jeho hříšném stavu, je to pomoc a podpora shora.

Odstranění agrese prostřednictvím pokání a odpuštění - léčí.
Zlepšování charakteru - léčí.
Snižování připoutanosti k tomuto světu - léčí.
Pochopení, že člověk by neměl uctívat požitek, že hlavním cílem je láska, ne potěšení - léčí.
Přijetí Boží vůle - léčí.
Pocit přítomnosti Boha ve všem - to je pocit lásky v duši.
Když se vzdáváme lásky k rodičům, k milovanému člověku, k sobě - to je nic jiného, jako zřeknutí se lásky k Bohu.
Proto schopnost zachovat lásku k tomu, kdo ukřivdil - léčí.
Schopnost ctít a respektovat rodiče, navzdory všemu - léčí.

Když člověk, který ještě nemá zjevné, viditelné problémy, dělá vše výše uvedené, tím uzdravuje svou duši a zbavuje se problémů v budoucnosti.
Když už má člověk vážné problémy s osudem a zdravím, potom je vše léčením, lékem.
Dokonce i když člověk dostal smrtelnou diagnózu, když ho lékaři odmítli, uzdravené duše ho může kdykoliv zachránit.
Když člověk umírá, když nestíhá dát svou duši do pořádku - i v takové situaci musíte pokračovat v zlepšování svého charakteru, zachovávat lásku ve své duši, vzdávat se připoutaností, pamatovat, že život - to je představení a naše pravé "já" je věčné.

Tohle všechno není zbytečné.
I když člověk umírá, může v tomto okamžiku pomoci svým dětem a vnoučatům. Na druhý břeh si nebereme nic materiálního, ale svou lásku a svůj charakter si bereme s sebou - budeme je potřebovat pro další inkarnace. Proto, i když do smrti zůstává několik sekund, musíte se snažit o lásku, pokusit se odpustit a zlepšit svůj charakter, nehledě na nic.

Sergej N. Lazarev - Uzdravení duše


* Je třeba, abychom chválili za věci dobré, a nenadávali za věci špatné.
* Je třeba, abychom netloukli za chyby, ale odměňovali za správné chování.
* Pokud se vám tento svět nelíbí, změňte ho k lepšímu.
* Pokud se vám nelíbí, jak se k vám lidé chovají, změňte se.
* Pokud se nelíbíte sami sobě, změňte svoji duši.

Hlavním indikátorem správnosti vašeho chování, ať už vyjádřeného emocemi nebo činy, je pocit lásky. 💓
Máte-li ho hodně ve své duši, dokážete změnit člověka, jež se nachází vedle vás, najdete s ním společnou řeč a žádný konflikt s ním vás nebude ubíjet, nýbrž rozvíjet.

Vzpomeňte si na slova Ježíše Krista: 

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími (Matouš 5, 9).

Celý svět je objekt pro uplatnění lásky. Náš život je nástroj pro lásku. Milovaný člověk je také prostředek pro pochopení Božského.

z knihy Diagnostika karmy - S. N. Lazarev