Když jsou ideály ve vztahu hlavní hodnotou

07.11.2018

Můj přítel a jeho manželka žili 5-7 let společně. Jeho žena je energická, krásná, veselá a pozorná žena. Ale v jejich vynikajícím vztahu byla jedno velmi velké "ALE" - manželka byla velmi často nespokojena se svým manželem. A nakonec se rozvedli.
Ta věc spočívala v tom, že tato žena vybudovala vztah se svým manželem, který vycházel z jejích vlastních ideálů a také věřila, že chápe vše lépe než její manžel a obecně se nevědomky, podvědomě povyšovala nad lidi.
Myslela si, že přesně ví, jaký by měl být její ideální manžel. Ale můj přítel tomuto ideálu často neodpovídal, nebyl tím, čím by měl být, a proto s ním byla neustále nespokojená.
Tato žena opravdu měla mnoho dobrých kvalit, ale hlavní hodnotou pro ni nebyla láska a jednota s manželem, ale realizace jejích ideálů. Žila pro budoucnost, protože její spiritualita se ukázala být výš než láska. Proto nemohla přijmout nespravedlnost, smířit se s tím, co se jí nelíbilo, vždy cítila, že má pravdu. To vedlo k rozvodu.

K tomu, aby se žena vdala a měla rodinu, musí mít nejen dobré charakterové rysy, ale i správný systém priorit: duše, city a láska mají být jako první.
Jak láska, tak přátelství jsou do značné míry vzájemná výměna, pomáhají si navzájem na úrovni duše a charakteru, je to vzájemná výchova.
Muž si podvědomě vybírá přesně takovou ženu, kterou v životě potřebuje, s kterou bude vnitřně šťastný. Tato volba se provádí podle principu tzv. komplementu, doplňku. Pokud je člověk pyšný, bude milovat ženu, která ho ponižuje. Pokud je člověk chamtivý, je přitahován k štědré ženě, protože tím vyléčí svou duši. Pokud je člověk zbabělý, budou ho přitahovat statečné ženy.

Víra v Boha dělá naše myšlení dialektické a dovoluje nám vytvořit harmonickou rodinu.
V každé rodině funguje zásada doplňku - to je obecné schéma vzájemného působení muže a ženy.
Pokud je manžel statečný, pak by žena měla být opatrná, měla by zpomalit tempo svého manžela a dbát na zdravý rozum. Koneckonců, i přebytek takové kvality jako odvaha může vést k problémům. Pokud je manžel velkorysý a rozdavačný, musí být manželka šetřivá.
Pokud je manžel velmi energický a má příliš zájem o práci, žena by mu měla pravidelně připomínat, že je čas na odpočinek a odpočívat. K tomu, aby manžel nešel do extrémů, musí žena vytvořit protiklad. 

A nejen kladné vlastnosti jsou manželům vyváženy v souladu se zásadou přidávání dalších kladných vlastností, ale jsou vyváženy i negativními vlastnostmi.
Manžel a manželka intuitivně vytvářejí tandem, dvojici, a tento tandem je životaschopný pokud je pro manžela v prvé řadě duše, kterou pak rozvíjí a rozvíjí takové vlastnosti jako je  štědrost, šlechetnost, upřímnost, nezávislost, odvaha a žena ho vyrovnává s doplňujícími pozitivními vlastnostmi.
Pokud je tělo na manželce na prvním místě, pak bude mít manžel zvýšenou chtivost, závist, touhu, a pak ho manželka ale doplní vhodnými negativními vlastnostmi, aby byla rodina v rovnováze.

Rodina žije podle zákona jednoty a boje protikladů. 

Zdroj: https://www.instagram.com/p/BpzgnA0BBhI/