Deprese ve vztahu

29.06.2019

Otázka:
Již rok trpím depresi. Snažím se pracovat na sobě, ale někdy si myslím, že mě nikdy neopustí, a je mi ještě hůře. To je pravděpodobně sklíčenost a vlastní nejistota.
A cítím navíc tíhu na duši, když přemýšlím o své ženě - to trvá také rok. Mezi mnou a manželkou je teď určité napětí - ona říká, že mě necítí tak, jak to bylo kdysi. Je obtížné řešit jakékoli rodinné problémy. Možná jsem k ní příliš připoutaný.
Snažím se hodně pracovat, aby stačilo pro všechny potřeby, ale stále se mi to nedaří. Myslím, že je to také připoutanost k penězům nebo k práci. Nyní jsem na další cestě za prací, vydělávám peníze a moje žena s dětmi jsou doma.
Sleduji Vaše semináře a zdá se, že všechno chápu, ale jakmile je potřeba to uplatnit v praxi, dostanu se do strnulosti. Nevím jak a kde začít. Poraďte mi, prosím, co dělám špatně?
Pomozte mi pochopit, proč cítím takovou tíhu na duši, když přemýšlím o manželce nebo když se nacházím vedle ní a odkud pochází moje deprese? Co k tomu přispělo - pýcha nebo žárlivost, nebo nesprávné vnímání světa? Rád bych věděl, na čem potřebuji více pracovat.

Odpověď:
Tíha na duši, kterou cítíte, při komunikaci s manželkou nebo při přemýšlení o ní, svědčí o ztrátě energie. Někdo z Vás má ve své duši velké problémy. Důvodem může být jak připoutanost i agresivita, jinými slovy zvýšená žárlivost nebo pýcha.

Podívejte se ze strany na svůj charakter, na charakter Vaší manželky. Sledujte, jak reagujete na svět kolem Vás. Můžete samostatně určit, na čem potřebujete především pracovat. I když je nutné začít s tím hlavním problémem - překonání pýchy.

Deprese je obvykle výsledkem připoutanosti. Mnoho Američanů je nyní v depresi, protože mají kult práce, připoutanost k práci. A to je neustálé přetížení a zvýšené uvolňování energie.
Tento proces, když se stává obvyklým, začíná být nekontrolovatelným. Zároveň se ztrácí životně důležitá jemná energie a člověk upadá do deprese, jejímž hlavním rysem je absence přání a tužeb. Deprese je ochrannou funkcí těla při nesprávném výdeji energie.
Když je víra v Boha oslabena, pak se láska promění v vášeň, tedy v připoutanost. Lze se připoutat nejen k milované ženě, ale i k práci, sexu, jídlu atd.
A tak se zamyslete nad tím, k čemu jste připoutáni.

Všechny Vaše chyby pocházejí z nepřijetí nejvyšší vůle. Kvůli tomuto nepřijetí vzniká program sebezničení. Musíte překonat nahromaděná negativa.
Rozházel jste kameny - budete muset je sbírat. Hlavní věc je nebýt sklíčený. Dělejte, co můžete a hledejte nové možnosti. Nečekejte zázraky - pracujte a rozvíjejte se.
Osud je příznivý k těm, kdo vůči němu nezakouší ukřivděnost, kdo věří v sebe, kdo je energický a dobrosrdečný. "Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno," řekl Kristus. Je potřeba věřit ve svou sílu a hora se pohne.

Vše záleží na Vás. Strach, sklíčenost, zoufalství - to je zastavení energie a prohra ve hře zvané život.
Rozvíjejte se a radujte! Život je krásný.

Sergej Lazarev - 40 otázek o duši, osudu a zdraví 2. část