Založení rodiny, početí

17.06.2019

Často vysvětluji ženám, které nemohou otěhotnět,
proč se to děje.
Říkám jim: "Víte, proč nedochází u vás k početí? Protože se dítě nerodí z vašich principů a pravidel, dítě se nerodí z vašich výhrad a pocitů ukřivděnosti, dítě se nerodí z vaší žárlivosti a ziskuchtivosti. Dítě se rodí z lásky. Chcete, aby se vám narodilo dítě, odhoďte všechno, co vám brání milovat. A pokud jsou pro vás vaše principy, pojem spravedlnosti, pocit své pravdy důležitější než láska k manželovi, neočekávejte, že počnete dítě. Bohu nejsou potřebné ďáblíky."

Každá žena před početím, vědomě nebo podvědomě, musí projít hlavní zkouškou: co je pro ni důležitější - duchovní, materiální, smyslová blaha nebo láska. V závislosti na její volbě energie začne proudit v jednom nebo jiném směru a ona dostane buď vyprahlou kamenitou půdu, která se později změní na poušť, nebo úrodný pozemek, na kterém budou kvetoucí zahrady a zelené háje.

Sergej N. Lazarev - Výchova rodičů 1

JAK SE STÁT ZDRAVOU A ŠŤASTNOU

Čtyři hlavní pravidla pro ženy.
Žena chce vytvořit rodinu. Chce, aby se její duše změnila. Potřebuje energii. Začíná se modlit. Modlitba nefunguje. Otázka zní: - Co je ve věci?
Odpověď je jednoduchá. Pokud se žena pokusí přečíst třeba veškerou náboženskou literaturu - islám, buddhismus, judaismus, křesťanství, jaké závěry si může udělat z této literatury a jaké hlavní pravidla z toho vyvodit, aby byla zdravá a šťastná?

Došel jsem k závěru, že existuje takové kolosální množství rad, doporučení atd., že následovat je není možné. Informace nemají systém. A jakoukoliv informaci, která nemá strukturu, spojení, není možné si zapamatovat, rozmaže se. Tak jsem pochopil, že je třeba začínat z elementárních věcí. Proto ženě na příjmu říkám:
"Pokud chcete, aby vaše modlitba změnila vaši duši, aby začala jí protékat láska a tehdy se stane možnou rodina, práce, odejdou deprese, - musíte v první řadě prostřednictvím pokání projít hlavní momenty zabíjení lásky v duši a vzdání se Boha. "

To jsou:
1. Vzdání se lásky k rodičům a jejich odsuzování.
2. Potraty - hlavně v pozdních termínech.
3. Nenávist, odsouzení, pohrdání vůči muži, který je otcem vašeho dítěte.
4. Nespokojenost se sebou, s osudem, nechuť žít.
Všechno. Čili:
- Nezabíjej lásku v druhém odsuzováním světa, nespokojeností.
- Nezabíjej lásku ve druhém ošklivými myšlenkami o něm.
- Nezabíjej lásku k okolnímu světu.
- Nezabíjej lásku k sobě a ke svému osudu.

Takže - třeba pochopit jednoduchou věc. Na to, aby člověk pocítil Božskou lásku, nelze se jí zříkat a nenávidět Stvořitele.
BOHA NENÁVIDÍME ZABÍJENÍM LÁSKY V SOBĚ I V DRUHÝCH.Když žena podstoupí potrat - hlavně prvního těhotenství - je to nebezpečné. Pokud již porodila jedno, dvě, tři děti, tak její - jakoby funkce je splněna, díval jsem se, - tehdy jsou mnohem méně nebezpečné následky potratů. Ale když jde první obrovská energie lásky namířena na příchod dítěte a uskuteční se potrat, dochází k nejmocnějšímu impulsu zničení lásky.
Totéž je zřeknutí se první lásky, když milovaný člověk, první láska vás urazil, opustil atd.
Pokud zvítězí pocit pýchy, když se nezdrží urážky a žárlivosti, a nenávidí - pak jsou problémy.
A mnohé ženy nechápou tyto elementární věci. Je třeba si vzpomenout na vaše hlavní momenty, kdy cit lásky byl nejsilnější - to jsou rodiče, milovaný člověk, to jste vy sami a váš osud.
Pokud zde došlo u vás k vážným porušením, musíte je prožívat nanovo, dokud nepochopíte, že jakékoliv otřesy vašeho těla, vašeho ducha a vaší duše, nezmenšují lásku.
Protože - jakýkoliv otřes našeho lidského je odhalením Božského.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Z7_gGIQ2eCg

BOŽSKÁ LÁSKA

To je láska, která nezávisí na ničem. Zda je člověk inteligentní nebo hloupý, ušlechtilý nebo darebák, zestárl, zhoršil se, stal se invalidou, zradil vás, opustil vás a odešel, - pokud jste se již jednou zamilovali, pak pokračujete v lásce, nehledě na nic. Božská láska se dívá na milovaného člověka a na celý svět, jako na příležitost projevení lásky k němu.
Každá žena před početím nebo během těhotenství musí projít zkouškou zachování lásky při odsunutí lidských hodnot.
Odsunutí, zmenšení významu všeho lidského, tedy očištění duše, přichází prostřednictvím nespravedlivé křivdy nebo zradou muže, kolapsem situace, krachem ideálů a nadějí, nemocemi a problémy. A pokud žena nehledá viníky, nakolik přijímá svět a lidi takové, jací jsou, nakolik vidí Boží vůli ve všem, nakolik se snaží zachovat Božskou lásku, čili nezávislou na všem, natolik zdraví budou potomci, které porodí.
Pokud však bude hájit svou důstojnost, své principy a ideály a zároveň pošlapává lásku, dává silný impuls k posunu k lidskému a zřeknutí se Božského.
To je linie degenerace rodu.

Sergej N. Lazarev - Diagnostika karmy 5


Pro muže, kteří nemohou založit rodinu

Vše, co zbožšťujeme, zapomínajíce na lásky k Bohu, všechno, co stavíme na první místo, musíme ztratit - nebo to vše by mělo být "nechutné" pro nás a doprovázeno problémy. Jak velké je ve vašem podvědomí zbožštění žen, natolik ženy vám musí křivdit, ponižovat vás, odmítat a tak dále. A do jaké míry jste ochotni přijímat tyto pokoření jako lék, do takové míry vaše duše se dokáže přeorientovat a hlavním cílem stanovit nikoliv dočasné, krátkodobé statky nebo život, jeho pokračování, ale hlavní zdroj života - Stvořitele, který nám dává vše: jak život a zdraví, tak všechny formy štěstí.

Jaké další příčiny mohou způsobovat problémy ve vztazích s dívkami a ženami?
Pokud matka měla potraty, vytvořila tím ve svém podvědomí program zničení dětí. Tento program je předán všem její dětem a následně odrazuje ty, kteří se mohou stát jejich životními partnery, jelikož na podvědomé úrovni intuitivně cítíme duši druhého člověka.
Když žena zakouší silný pocit ukřivděnosti vůči svému manželovi, a nedává to najevo, tyto emoce se hromadí uvnitř a postupně se její pocity křivdy přeměňují v program zničení milovaného člověka. A potom budou mít děti této ženy potíže ve vztazích s lidmi. Potraty, dlouhotrvající pocity ukřivděnosti, hádky, odsouzení milovaného člověka, silná nechuť žít - všechny tyto zkušeností se ponořují do podvědomí a později se objeví jako problémy se zdravím a rodinným životem.

Sergej N.Lazarev - Tajemství rodinného života

Ešte o ženách...
Charakter muža, jeho osud a zdravie zo 60 - 80% neurčuje on sám, ale jeho žena. Preto je správna výchova ženy, jej smerovanie k Bohu a láska, zárukou zdravia a života nielen pre jej deti, ale aj pre manžela.
Všeobecne sa má za to, že genialita je výsledkom inteligencie. Keď je múdry otec, musí byť múdry aj syn. Keď však ktosi skúmal pred časom rodičov géniov, prišiel na jednu zaujímavú zákonitosť. Otcovia géniov mohli byť ľudia podpriemerní, až primitívni, ale ich matky boli vždy ženy naozaj nevšedné. Veľkosť ľudskej osobnosti je určovaná množstvom lásky, ktorú je človek schopný udržať v duši.
Géniovia sa rodia ženám, ktoré sú skutočnými individualitami, vynikajú veľkou túžbou a vôľou a ešte väčšou ochotou, obetovať to všetko v mene lásky.
S.N.L. DK 4


Základom každého citu je láska vychádzajúca od Boha.
Nezávisí na ničom a vytvára všetko. So zvyškami tejto lásky milujeme ľudí a svet okolo nás. Povrchné pocity závisia od okolitých udalostí. A keď milujeme milovaného človeka a láska sa rozhorí v našom vedomí, zdá sa nám, že do našej duše prišla zvonka.

Keď sa žena do niekoho zamiluje, chce podvedome porodiť od tohto človeka deti. Túžba mať dieťa rodí lásku k inej osobe. Táto láska vedie k duchovným vzťahom. Nakoniec vznikajú materiálne plody vzťahu - to sú deti a všetko, čo nazývame "rodinná pohoda".

Čím dokonalejšie dieťa sa má narodiť, tým väčšiu porciu lásky by mali dostať rodičia, najmä matka. Táto časť lásky pochádza od Boha.
Aby ju bolo možné obdržať, je nutné, otriasť všetkým ľudským. To nie sú len pozemské hodnoty, duchovné alebo láska k svetu a ľuďom, ponížená musí byť aj túžba mať deti a všetky najvyššie sväté city. Ak v tejto situácii pocit lásky pretrváva a nejestvuje žiadna agresia, potom láska už nie je závislá od ničoho, a práve v tomto okamihu dôjde k posilneniu jednoty s Bohom a zvýšeniu lásky v dušiach detí.
Lazarev S. N. Diagnostika karmy, 3