Založení rodiny

17.06.2019

Často vysvětluji ženám, které nemohou otěhotnět,
proč se to děje.
Říkám jim: "Víte, proč nedochází u vás k početí? Protože se dítě nerodí z vašich principů a pravidel, dítě se nerodí z vašich výhrad a pocitů ukřivděnosti, dítě se nerodí z vaší žárlivosti a ziskuchtivosti. Dítě se rodí z lásky. Chcete, aby se vám narodilo dítě, odhoďte všechno, co vám brání milovat. A pokud jsou pro vás vaše principy, pojem spravedlnosti, pocit své pravdy důležitější než láska k manželovi, neočekávejte, že počnete dítě. Bohu nejsou potřebné ďáblíky."

Každá žena před početím, vědomě nebo podvědomě, musí projít hlavní zkouškou: co je pro ni důležitější - duchovní, materiální, smyslová blaha nebo láska. V závislosti na její volbě energie začne proudit v jednom nebo jiném směru a ona dostane buď vyprahlou kamenitou půdu, která se později změní na poušť, nebo úrodný pozemek, na kterém budou kvetoucí zahrady a zelené háje.

Sergej N. Lazarev - Výchova rodičů 1


Pro muže, kteří nemohou založit rodinu:
Vše, co zbožšťujeme, zapomínajíce na lásky k Bohu, všechno, co stavíme na první místo, musíme ztratit - nebo to vše by mělo být "nechutné" pro nás a doprovázeno problémy. Jak velké je ve vašem podvědomí zbožštění žen, natolik ženy vám musí křivdit, ponižovat vás, odmítat a tak dále. A do jaké míry jste ochotni přijímat tyto pokoření jako lék, do takové míry vaše duše se dokáže přeorientovat a hlavním cílem stanovit nikoliv dočasné, krátkodobé statky nebo život, jeho pokračování, ale hlavní zdroj života - Stvořitele, který nám dává vše: jak život a zdraví, tak všechny formy štěstí.

Jaké další příčiny mohou způsobovat problémy ve vztazích s dívkami a ženami?
Pokud matka měla potraty, vytvořila tím ve svém podvědomí program zničení dětí. Tento program je předán všem její dětem a následně odrazuje ty, kteří se mohou stát jejich životními partnery, jelikož na podvědomé úrovni intuitivně cítíme duši druhého člověka.
Když žena zakouší silný pocit ukřivděnosti vůči svému manželovi, a nedává to najevo, tyto emoce se hromadí uvnitř a postupně se její pocity křivdy přeměňují v program zničení milovaného člověka. A potom budou mít děti této ženy potíže ve vztazích s lidmi. Potraty, dlouhotrvající pocity ukřivděnosti, hádky, odsouzení milovaného člověka, silná nechuť žít - všechny tyto zkušeností se ponořují do podvědomí a později se objeví jako problémy se zdravím a rodinným životem.

Sergej N.Lazarev - Tajemství rodinného života