Vlasy

02.11.2018

Vlasy, volosy, kosmy...

Vlasům se říkalo kosmy (od slova kosmos). Už si většinou o staroslovanském vědeckém významu tohoto slova nikdo ani nepamatuje.

KOSMy to jsou antény, energetické spojení člověka s energo-informačním polem, s Vesmírem, s Rodem, s Kosmosem. S pomocí vlasu do sebe člověk nasává energie, zdroje a orientuje se lépe v prostoru. Všechno co je nám dáno přírodou slouží k naší pomoci a propojení s okolním světem. Zkuste kočce ustřihnout vousky, a ona nebude moc lovit myši a orientovat se v prostředí. S člověkem, který nemá vlasy a vousy jde jednoduše manipulovat a řídit jeho život! Jeden římský voják řekl: "Já nepotřebuji svobodně myslící bojovníky, ale bezpodmínečně plnící rozkazy bytostí." A všichni vojáci byli ostříhaní. Platí to v armádě do teď, aby bylo možné jednoduše vládnout armádou lidí.

Dříve naši předkové nosili copánek na hlavě. Nebylo to jen tak, pro krásu, ale plnilo to svůj účel a záměr. Tímto způsobem naši předci zesilovali energie pro potřebné životní cíle a směry. Třeba kazaky nechávali cop na temeni hlavy (7. čakra sahasrara nebo slovanský RODnik, byli to nejlepší z bojovníků. Mniši si stříhali vlasy celé a tím se zbavovali špatné karmy. Byl to speciální rituál. Po dosažení svého duchovního vývoje si zas vlasy a vousy nechali narůst.

Rosputnice, tak se říkalo ženě, která vedla nemorální a nevědecký způsob života, sešla z cesty, z puti (ruské slovo). Takovou ženu posílali do kláštera, kde jí zbavili všech vlasů a nechávali jí tam do té doby, dokud jí nenarostly dlouhé vlasy. Rosputnice se říkalo ženě, která chodila na veřejnost s neupletenými vlasy, které do sebe lehce nasávaly všechnu špínu z prostoru, negativní energie, myšlenky cizích lidí. Taková žena se pak může citit doma unaveně a nepříjemně. Jedině v přírodě nebo v domácím prostředí si může vlasy nechat rozpuštěné, nechat je vyčistit od špatné energie přírodou, sluncem, stromy a životodárnou vodou a nakonec nechat nasát energií blaha a moudrostí. Malé holčičky nosily dva copánky, čím podporovaly harmonii a rovnováhu mezi pravou a levou hemisférou mozku, mezi logickým myšlením, intuicí a tvořivostí. Pokud potřebovala zesílit tvořivé myšlení, tak si upletla cop na pravé straně a tím zesílila energii a sílu pravé části. mozku. Čím žena měla silnější cop, tím mohla rodit víc dětí, zdravé a silné potomky. Síla je ve vlasech.

V ruských pohádkách, bohatýř (ten který s Bohém na ty) llia Murumec měl Koně s velkou hřívou a obrovskou mocí. Jakmile mu ostříhali hřívu stal se obyčejným koněm. Žena s ostříhanými vlasy, oblečená v kalhotách jako chlap, už v podvědomí muže vzbuzuje pocit mužské energie a odstup.

Muži - válečníci si v starobylou dobu dávali do vlasů čepel a tím posilovali svojí energetickou sílu ještě více proti svým nepřátelům. Dávali si velký pozor, kdo upravoval účes, protože se přes prsty a dlaně mohla přenášet negativní energie. Většinou to dělali blízcí příbuzní nebo manžel, manželka atd.

Pokud člověk ztrácel vlasy (vypadávaly), tak to znamenalo, že ztrácí spojení s kosmosem, uzemňuje se. Něco dělá v životě špatně, porušuje vesmírné zákony. 

Překlad: Elena Juránková a Valentýn Juránek


"Pro mě je jeden zajímavý fakt: člověk není jen živočich, ale i rostlina. Vlasy, nehty a část zažívacího traktu se řídí zákony rostlinného světa. Proto ani po naší smrti růst vlasů a nehtů neustává."
Když se člověk orientuje příliš hmotařsky a agrese zasahuje jemné hladiny, mohou mu vypadat vlasy, což bude blokovat pronikání agrese do záhrobního světa. Jednou jsem prohlížel mladou dívku, jíž začaly náhle padat vlasy. Nejdřív jsem objevil mocný program, soustředěný na zkázu jejích příštích dětí, a pak jsem pronikl k jádru věci: úspěch v práci a rychlá kariéra pro ni byly mnohem důležitější než narození vlastních dětí. Totéž se odehrávalo už i v jejích minulých životech. Rychlý úbytek vlasů v tomto případě blokoval pronikání jejího programu do záhrobního světa, kde by tento program mohl uškodit duším ještě nenarozených synů a dcer.
Do mé ordinace přišla také jiná mladá žena a svěřila se mi se svými starostmi: najednou jí začaly padat vlasy, a to chtěla být herečkou. Také padání vlasů souviselo s její příští dcerou. V té dívce fungoval intenzivní program zkázy vlastních dětí, který prudce zesílil v okamžiku, kdy začala studovat na divadelní fakultě. "To je tak," vysvětlil jsem její matce, "naše vlasy nás spojují se záhrobním světem. Tam dlí dvojnice vaší dcery, a ta je teď přímo prosáklá programem zkázy dětí. Když dceři začaly padat vlasy, program zeslábl. To za prvé. A za druhé - ve vaší dceři se program zřeknutí se potomstva začal utvářet již v jejích třech letech." Matka na mě zaraženě pohlédla. "To je pravda, už v dětství mi říkala, že nechce mít děti." "No vidíte, a ona se dětí kvůli kariéře a zaměstnání zříkala už v minulém životě. Jakmile v tomto životě začala studovat divadlo, program se pronikavě posílil. Jakákoli prestižní činnost v ní program. zkázy vlastních dětí okamžitě aktivizuje. Tak je tomu i dnes." 

A ještě jeden zajímavý moment: dnes už je mi jasné, proč se čarodějnice vždycky malovaly s rozpuštěnými vlasy. Vlasy totiž mohou mít k čárám a kouzlům vztah. Když přání člověka pronikne až k jemným úrovním a dostává se do záhrobí, pravděpodobnost realizace takového přání se mnohonásobně zvyšuje. Pokud nějaké přání vyslovíme a přitom si přihlazujeme vlasy, je efekt stejný.
Pochopil jsem například, proč ženy musejí do kostela chodit se zahalenou hlavou. Ženské vlasy posilují možnost naplnění pozemských přání, dezorientují naši energetiku a překážejí náležité duchovní naladěnosti, protože křesťanské dogma v sobě zahrnuje nejen záhrobní svět, ale i mnohem jemnější duchovní struktury. Kontakt se záhrobním světem ostře zvyšuje úroveň využitelných taktických schopností člověka. Vše čemu říkáme magie či okultismus, úzce souvisí právě s touto úrovní.  


Zdroj: Sergej N. Lazarev - Diagnostika karmy 2