Přístup k sexu

30.11.2018

O sexu, milování, blokacích a onemocněních související se sexem....

Žádná živá bytost nemůže žít a vyvíjet se, pokud instinkty vyhynou.
Instinkt rozmnožování vyvolává v člověku sexuální pocity, které jsou nezbytné pro narození dětí a nabízí mu sexuální potěšení. V sexuálním sklonu spočívá touha po pokračování v životě, v komunikaci s blízkým, ve vytváření rodiny a všech dalších vazeb rozvoje a posílení života.

Božská energie k nám přichází z tenkých rovin a zpočátku získá sexuální zbarvení. Sexuální energie není sama o sobě dobrá ani špatná. Jedná se o páku, která může člověka přeměnit na zvíře a naopak může začít přeměňovat zvíře na člověka a božské.

Příchozí energie musí být rozdělena mezi tělo, ducha a duši. Navíc, pokud se člověk nechce stát zvířetem, musí nejprve nasytit duši, pak vědomí a teprve pak tělo. Sexuální energie by měla být rozdělena na dvě části. První část - pro duši, aby zajistila budoucnost a potomky; druhá, mnohem menší, může jít na sexuální potěšení.

Samotný sex není hříchem. Starý zákon říká, že po sexu je třeba se odpoutat a že je člověk chvíli nečistý po přijetí tohoto potěšení. Proto se mnoho nábožensky založených lidí rozhodlo, že sex je hřích, tedy zlo. Je samozřejmé, že se objevili další, kteří začali tvrdit, že sex je radost a dobro. Všechny moderní vědy a medicína říkají, že sex je jen dobrý.

Ve skutečnosti má člověk právo zažít sexuální potěšení, ale ne na úkor lásky. Potěšení samo o sobě není hříchem, ale pokud s ním zacházíte nesprávně, hrozí nebezpečí ztráty hlavní věci - Božské lásky. Hřích je vše, co uctíme na úkor lásky.

Sexuální pocit nemusíte potlačovat; musí být však zdrženlivý a hlavně obrácen do lásky, do lásky, která se pak přemění na víru a lásku v Boha. Pokud se pokusíme jen potlačit touhu, pak to vede sebezničení, a to může vést k nemocem. Chuť je nejlepším kořením sexu. Touha je energie; potlačením našich tužeb ztrácíme energii a přestaneme se vyvíjet. Pokud však nebudeme vydávat tuto energii a budeme potlačovat touhy ve jménu lásky, pak počáteční energie touhy napomáhá v rozvoji našich vyšších citů.

Vzhledem k tomu, že sex je jedním z nejsilnějších zdrojů potěšení, vášeň a připoutanost k němu může zničit lásku a poškodit duši hluboce a extenzivně.

Je-li účelem člověka získat jen potěšení ze sexu, začne to ničit jeho duši, jeho budoucnost a jeho potomky. Sex poskytuje duši největší náklonnost, protože současně je uvolněno obrovské množství energie, aby zajistilo potomky. Pokud se tato obrovská energie nedostaví k dětem, půjde pouze na radost.
Pokud se člověk projevuje špatnou orientaci duše, vášní a připoutaností (předmanželský sex, sex před narozením dětí, častý sex, sex s mnoha partnery atd.), Pak dochází k rychlé devastaci strategických rezerv duše. Člověk rozbíjí svou budoucnost, a nejen jeho, ale i jeho dětí.

Jaké jsou rizika častého sexu před svatbou? 
První sexuální energie bývají nejsilnější. Během puberty dívka shromažďuje obrovské množství energie, která jde nejen k tělu jejího nenarozeného dítěte, ale i ke její osobnosti, osudu, schopnostem, talentům - to vše totiž vyžaduje energii. Jestliže je tato energie přeměněna na čistě sexuální potěšení, jestliže současně dívka nechce počít, a proto nechce dávat energii nenarozenému dítěti, tím více se soustředí jen na sexuální požitek, a tím více se bojí otěhotnět. Ukázalo se, že každý takový sexuální čin pro mladou ženu je vytvoření programu opuštění budoucích dětí. Současně je veškerá energie zaměřena nikoliv na rozvoj duchovních a fyzických schopností budoucího dítěte, ale na koncentraci potěšení, tužeb a vášně. A pak později chce porodit - a nemůže.

Ve společnosti, kde morálka zakazuje sex před svatbou, je veškerá sexuální energie zaměřena nikoliv na potěšení, ale na budoucí děti. Stimuluje tvořivost, komunikaci, jde do založení budoucí rodiny. Pro rodinné vztahy potřebujete spoustu energie a sexuální omezení vám umožní nasytit budoucí rodinu potřebnou energií a také posílit energii budoucích dětí. Jakákoli společnost, která zrušila jakékoliv sexuální omezení, byla odsouzena k degeneraci a smrti.

Vášeň pro sex v manželství před narozením dětí na světě také odvádí energii zdraví a osudu od budoucích dětí. Pokud se první dítě nenarodí před dosažením věku 25 let, tělo ženy je přesměrováno na chtíč a radost, a to na úkor zdraví a osudu dítěte.

Podvědomě je soustředění na sex a rodinné vztahy mnohem větší pro ženu než pro muže, protože cílem ženy je mít děti. Žena je nejvíce spojena s lidským štěstím prostřednictvím sexuální čakry. To je normální, je to nutné, ale jen pokud to není v rozporu s láskou. Pokud má žena ve svém podvědomí zvýšenou závislost na sexuálních touhách, pak častá sexuální potěšení může tuto závislost zvýšit desetkrát. Vášeň pro sex pak může být konkurent lásky k Bohu a nahradit ji.

Proto člověku, který má příliš rád sex, degeneruje duše, duch, tělo a budoucí dětí. Pokud se rodově nedokáže překonat zaměření pouze na sexuální potěšení, pak záchranou rodu je, že žena zapne mechanismus inhibice sexuální touhy. Nejčastěji se jedná o frigiditu. Může to být i snížení sexuálních možností manžela nebo neochota mít blízký vztahy se svou ženou. Takovou spásou může být i trvalá infekce, která se z nějakého důvodu nedaří vyléčit. Aby ani muž energeticky nezabíjel své vlastní děti a nepoškodil svou manželku, může podvědomě usilovat o to mít milenku. Existuje takto mnoho možností pro spásu. Aby člověk přežíval a měl potomky, podvědomí člověka ostře zužuje jeho schopnost být šťastný pouze při sexuálním potěšení.

Pokud je láska k mužům a sexuální potěšení ženy o hodně silnější než láska k Bohu, pak je velmi těžce zablokována: znásilnění, nebezpečné sexuálně přenosné nemoci, neplodnost... záleží na stupních lpění.
Tato žena může být i prostitutka za účelem potlačení tužeb pouze po tělesných potěšeních.

Pokud by se takové ženě nakonec podařilo porodit, její děti budou vyčerpávány ze znechucení k sexu, budou homosexuály, budou mít častěji pohlavně přenosné nemoci. Navíc sexuální promiskuita rodičů může vést k schizofrenii a autismu u dětí. Spolupracujeme s budoucností prostřednictvím vědomí a pokud pro děti není žádná energie, mohou se narodit s postiženým vědomím. Pravděpodobně nemají ani oni normální rodinu.

Pro ženu, která uctívá sexuální potěšení, děti vůbec nejsou potřebné. Jen se jí obtěžují. Pokud je sex pro ženu příliš důležitý, půjde snadno potrat. Bude se trávit hormonální antikoncepcí, s vnitřní nechutí k vytvoření rodiny. Koneckonců, rodina je jak zodpovědností, tak starostí, oběť, utrpení a bolestivé změny a potřeba odpustit a milovat nedokonalé.

Mnoho mužů a žen, kteří hledají jen potěšení, začnou často měnit své sexuální partnery za účelem ještě většího a silnějšího potěšení. Všimnou si, že život s jednou osobou, i když se mu osoba líbí, se stává nudný a nesnesitelný. Potěšení se pro něj totiž stává cílem, vyžaduje se rostoucí dávka.

Když lidé komunikují s duší a vědomím, vznikají složité a vysoce rozvinuté vztahy. Pokud je od sebe odříznete a vložíte veškerou energii jen do sexu, pak bude zpočátku potěšení velmi velké. Lidé budou pociťovat rostoucí euforii, ale pak začne přirozená degradace. Tělo nemá energii, když duše přestane fungovat a přestane být živena. Proto muži, kteří neustále mění své sexuální partnerky, jdou nevyhnutelně vstříc k předčasné impotenci.
Takové chování vede k různým úchylkám a nemocem. Vede to i k pedofilii, protože mužova energie již není a je odčerpána i od jeho budoucího dítěte, nedokázal mít lásku a odevzdání energie k dítěti. Dále vede k homosexualitě, protože přes sexuální zvrácenosti je možnost mít děti odříznuta a veškerá energie je jen k potěšení.

Lustnost (chtivost) na jemné rovině vypadá jako čtyřnásobné porušení druhého, šestého a sedmého přikázání. Porušení jednotlivých přikázání vede k porušení všech ostatních, a tudíž k překrývání kontaktů s jemnými plány budoucnosti a nedostatkem jemné energie a následně k nemocem, neštěstím atd.

Zastavování sexuálních pocitů pro lásku naopak vypadá jako sedminásobný nárůst podvědomé víry v Boha, tj. vykonání prvního příkazu.

Existuje další důležitý bod. Během sexu se duše lidí otevřou k sobě, dochází k vzájemnému propojení, pronikání a vzájemnému ovlivnění. S chtivým mužem je velmi nebezpečné mít sex. Tendence vyhubit duši kvůli sexuálnímu instinktu negativně ovlivňuje potomky. Pokud vstoupíte do rezonance s mužem, pro kterého je sex významem života, pak je nepravděpodobné, že bude existovat rodina a zdravé děti.

Pokud je manželství založeno pouze na sexuálním pocitu, nemůže dlouho trvat. Příjde pocit ochlazení, dojde k zradě a manželství se dříve či později rozpadne. Cizoložství zhoršuje závislost člověka na sexuálním potěšení, protože neúspěch získání sexuálního potěšení z manželství a hledání sexuálních partnerů se stává důležitější než přátelství, teplé vztahy s manželem/manželkou, ve skutečnosti je důležitější jen láska.

Snažením se uspokojit jen své touhy, žena často způsobuje velké škody svým dětem a vnukům, aniž by to věděla.

Sex musí být vykonáván pro Boha. Pokud není ve vztahu duchovní teplo, chybí vstřícnost, není tam zaměření na vnitřní krásu, pak sex, dokonce s vlastní ženou, může být nazýván cizoložstvím - činem, který je nad láskou.

Sex by měl být konečnou složkou pocitů lásky, tepla a štěstí muže a ženy.


Energetické bloky

Když je hlavním cílem člověka vášeň, sexualita, potěšení, pak není možné přijmout zradu či odpor od milovaného člověka. V tomto případě se v lidském energetickém těle objevují bloky.

Energie stoupá zezadu a prochází celým tělem. Pokud má člověk silnou sklíčenost a neochotu žít, když se jedná o osobní vztahy, pak vzniká energetický blok v genitální oblasti. To vede k vážným onemocněním močového měchýře. Pokud je v pupku tvrdý blok, znamená to, že člověk má rád příliš sex. Nebo nemohl přenést bolest ze zrady nebo péči o milovaného.

Je-li u partnera pobouření a nespokojenost kvůli tomu, že jeho partner není dostatečně sexy nebo je naopak hypersexuální, pak se v oblasti pupku objevují také turbulence a bloky. Pak se sexuální energie člověka nepohne a nebude se přeměňovat na vyšší pocity. Zvýšená sexualita je v tomto případě patologie - neschopnost přeměňovat hrubou energii na jemnější. Zvýšená sexualita není důkazem vysoké energie a harmonie, ale naopak -  neschopnosti milovat a vážných problémů jemných plánů (budoucnosti) vedoucích k jejich degradaci.

NEMOCI
Zvýšené zaměření na sexualitu snižuje možnost překročení stresu v této oblasti
.
Čím více se soustředíme na cíl, tím těžší je, abychom jej ztratili. Sexuální agresivita snižuje lokální imunitu v genitální oblasti. Jednoduše řečeno - energie je oslabena a infekce je okamžitě aktivována. Objevují se virové infekce, jako jsou například herpes, chlamidie, trichomony, gynekologické onemocnění. Záněty, endometritida, ovariální cysty, potraty, neplodnost - to vše je důsledkem snížené energie v urogenitální oblasti. Pokud je odmítnutí stresu a samotné situace bolestivé ve velkém měřítku, program sebezničení není zprostředkován jen infekcí, nýbrž závažným onemocněním.

Pokud člověk nemůže omezit svou sexuální touhu, pak ještě více nebude schopen zadržovat jiné touhy, a to je přímá cesta ke zločinu.

Pokud se člověk znovu chtěl stát zvířetem - ne ve formě, ale v obsahu, pak je to odpor proti průběhu událostí ve vesmíru. Toto je zničení integrity vesmíru a jeho jednoty. Člověk se nemůže přeměnit na zvíře a chovat se tak - v tomto případě bude s největší pravděpodobností vyhlazen nejen on a jeho potomci, ale i jeho příbuzní a společnost, která takovou degradaci umožnila.

Abyste překonali závislost na sexuálním potěšení:
Musíte neustále omezovat zvířecí pudy samy o sobě a pomáhat svému Božskému Já rozvíjet se. Hlavní věc spočívá v tom, že duše neočekává potěšení, ale chce dávat energii. Zničující štěstí ze sexu a jiných potěšení musí být nahrazeno štěstím z tvoření. Kreativita, sport, péče o ostatní, extrémní situace, nesobecká práce - to jsou formy uvolnění energie, které očišťují duši. Potom bude snadnější přejít k tomu, jak se říká - nelidská láska v duši...ta bezpodmínečná, na ničem nezávislá, osvobozující. Bude snadnější nejen pochopit, ale také cítit, že láska k Bohu je opravdu nejvyšší štěstí a smysl života. Koneckonců, Bůh může od nás dostat tolik energie, jako láska a vděčnost, že nás to neoslabí, ale naopak osvobodí a uspokojí.


Zdroj: https://lazarev.ru/researchmenu/2945-2016-10-24-12-38-45.html

Několik slov o sexualitě ve vztahu

Problém: "Výhrady manželky k muži: Příliš často chci sex". 

Odpověď: Tady nejde o to, že často chcete. Jestliže praktikujete sex správně, bude to užitečné jak pro muže, tak pro ženu. Koneckonců, sex je radost. Každý usiluje o štěstí a duševní radost.
Pokud však před sexem není ani žádné dvoření ani komplimenty, jestli se duše manželů neprobudila, a dochází k čistě fyziologickému sexu, pak je škodlivý. A čím častěji dochází k takovému sexu, tím je to škodlivější.

Vaše žena si může myslet, že jednou za měsíc - je to často, protože prostě se jí nelíbí takový sex. Proč ženy často používají výmluvu: "Bolí mi hlava"? Protože se muž často snaží uspokojit svou čistě fyziologickou potřebu, bez ohledu na ženskou přirozenost. Mnoho mužů příliš spěchají, přesvědčené, že žena zažívá stejné pocity. Ale žena má jinou fyziologii. Muž by měl chápat, že jeho partnerka má jiný rytmus: jestliže muž je sprinter, pak žena je stayer.

Faktem je, že fyziologicky žena má otěhotnět a porodit. Muž má jinou funkci - oplodnění: přiběhl, oplodnil a běžel lovit dál. Proto pro muže může být proces dvoření a samotného sexu krátký. Ale čistě zvířecí sex je škodlivý jak pro ženy, tak pro muže. Duše musí být do toho zapojena u obou.

Proč je žena fyziologicky tak uspořádána? Žena by měla mít jednoho muže, jednoho samce - tak je to zamýšleno přírodou. Bude-li mít žena mnoho mužů, pak bude muset vychovávat své potomky sama. Pokud žena má jednoho muže, mohou vytvořit rodinu, ve které budou jejich děti růst a vychovávat se. Aby byl u ženy jeden muž, jeden samec, který se stane manželem a otcem a postará se o ženu a děti, proces formování pocitů u ženy by měl trvat dlouho.
V rodinném životě je potřeba vzájemně obětovat - to se týká také sexuálního života manželů. Je třeba si vycházet vstříc a ustupovat jeden druhému. Muž by měl chápat, že žena potřebuje přípravu na sex. Je to i večeře při svíčkách a dvoření se od rána, jestli hodláte večer mít sex, i komplimenty, i dárky, i květiny i básně. To vše je obvyklá pomoc ženě, aby získala potěšení ze sexu.

Pokud se sexuální energie nezvedá nahoru, netransformuje se do vznešených citů, pak se začne hromadit - dokonce i po sexu. Vzniká přebytek této energie, což může vést ke snížení potence, problémům s gynekologií, zánětlivým procesům atd. Aby se sexuální energie správně transformovala, během sexuálního styku by se měla radovat duše.

Zdroj: Sergej N. Lazarev - Tajemství rodinného štěstí


Žena a sex

Žena se nejvíce připoutává k lidskému štěstí prostřednictvím sexu.
Předurčením ženy je porodit děti, takže příroda dává každé ženě zvýšené množství energie, potřebné na reprodukci potomstva. Proto je i podvědomá koncentrace na sex a rodinné vztahy u ženy o mnoho větší jako u muže. Je to normální, je to nevyhnutelné, ale jenom pokud to není v rozporu s láskou. Čím hezčí je lidské štěstí, tím lehčí je zapomenout na lásku k Bohu.
Proto u těch, kteří si rádi užívají sex, bohaté jídlo, fyzické potěšení, se může hromadit v podvědomí nebezpečná závislost na základních instinktech - instinktu zachování života a rodu.
A potom, aby bylo možné přežít a přivést na svět potomky, podvědomě člověka prudce zužují jeho možnosti být šťastný. U jedné ženy se objeví firigidita nebo chybějící orgasmus, jiná se nemůže vdát z lásky a cítí, že jejím osudem je manželství z rozumu, tedy nedostatek citového štěstí, u třetí manžel pije a podvádí, čtvrtá má nemoci, bolesti a trápení, pátá je neplodná atd..

TO HLAVNÍ, CO ODEVZDÁVAME DĚTEM - JSOU NAŠE EMOCE.

Mohou se hromadit, rozvíjet anebo blednout. A emoce mění člověka o mnoho rychleji, než si myslíme. Psal jsem o tom, že člověk se začíná podobat na lidi, mezi kterými žije. To znamená, že genetické emocionální informace se na jedné straně akumulují v průběhu tisíců roků. Když si ženy v rodě dovolí škaredě smýšlet o rodičích a manželovi, zneužívají požitky na úkor duše, učí svoje dcery pýše, nadřazenosti, zásadovosti na úkor lásky, tím, že se to hromadí v každé generaci, tak potom tyto emoce povedou k chorobám, neplodnosti, rozvodům.


                                                                                       Lazarev S. N. Diagnostika karmy 11