Otázky o duši, osudu a zdraví

22.02.2019

...Jak zachránit dítě skrze stav matky? Je třeba pomoci matce změnit vášeň v lásku, jinými slovy smrtící proces otočit zpět. Neopětovaná láska, zrada milovaného muže nebo jeho lhostejnost - to jsou skvělé prostředky, jak převést energii vášně a chtíče na cit lásky k Bohu.
Neopětovaná láska nutí člověka modlit se, oprošťovat se a obětovat. Neexistuje žádné náboženství bez oběti. Abychom dokázali procítit to, co přesahuje hranice života, musíme se oprostit od vnější úrovně bytí, od samotného života. Nemoc, neštěstí, neopětovaná láska - to je nedobrovolná oběť, která očišťuje city a vede k Bohu...

...Nemilované děti jsou dost kruté, poněvadž ten, kdo nemá rozvinutou duši, není schopen procítit stav jiného člověka a radost se mu dostavuje nikoliv sjednocením s druhým člověkem, nýbrž z nadřazenosti nad ním. To znamená, že nemilované děti mají zvýšenou agresivitu.
Nemilované děti se všeho bojí. Necítí Boží vůli, mají zvýšenou touhu kontrolovat situaci, mají nadměrně excitované vědomí. Vědomí však nemůže situaci kontrolovat, proto mají neustálý vnitřní strach.
U nemilovaných dětí roste touha po potěšení (onanování, raný sexuální život, drogy), často únik před realitou (počítačové hry, hudba). Takovým způsobem se nemilované dítě snaží uniknout před bolestivým faktorem...

..."Žít tak, jak chci" znamená žít, jak poroučí duše. Naše duše přišla od Boha. V naší duši, v našem podvědomí existují však jednak živočišné instinkty, existuje v ní však i Božský princip a člověk se může orientovat buď na svůj živočišný princip (a postupně degradovat), nebo na své Božské touhy (a stávat se ušlechtilejším)....

...Necítíme v sobě hřích ďábla - té nejinteligentnější, nejkrásnější, nejtalentovanější a nejduchovnější bytosti. Ďábel nepil, nekouřil, necizoložil, nepřejídal se, nebyl chamtivý, nezáviděl, nikoho neodsuzoval, ničeho se nebál, prostě pouze ztratil pocit jednoty se Stvořitelem, zapomněl, že přišel z Boha a ucítil sebe, své já jako zcela nezávislé na Něm. Ďábel umístil svou vůli na první místo a nechtěl se podřídit Bohu...

...Každého člověka osud léčí svým vlastním způsobem: jeden má cukrovku, druhý má rakovinu, třetí nemá žádný osobní život, čtvrtý má zhroucený osud, pátý má problémy se zevnějškem. Nemoci, problémy jsou dány nejen za něco, ale i pro něco....

...Příčinou nadměrné obezity nebo hubenosti je zvýšená podvědomá pýcha, která se proměňuje v program sebezničení. Pokud se člověk vyhýbá ponížení, které mu bylo dáno osudem, a nechce se rozvíjet a vylepšovat svůj charakter, shůry mu je prostě časem zaměněn jeden problém dalším problémem a objeví se nový traumatizující faktor. A tak to bude pokračovat, dokud se člověk nezmění....

...Člověk je především duše, proto je šťastný, když žije tak, jak si přeje jeho duše, to znamená svými city, srdcem, a nikoliv duchem a vědomím. Vědomí je spojeno s pojmem "musím", kdežto duše s pojmem "chci". Ten kdo žije hlavou, smyslem pro povinnost, žije cizí život a nepozorovaně začíná znásilňovat svou duši. Kvůli tomu dochází k oslabení citů, objevuje se pocit bezvýznamnosti života, vzniká nechuť žít...

...Ve společnosti, kde lidé uctívají peníze a blahobyt, ředitel musí být chamtivý, ziskuchtivý a krutý člověk. Pak lidé budou volky nevolky přemýšlet o Bohu více než o penězích. Pokud lidé uctívají peníze, v tomto případě ti, kteří ho podvádějí a peněz zbavují, nevědomky pomáhají jeho duši. A laskavý, pečující a spravedlivý ředitel, který dokáže poskytnout každému hojnost a blahobyt, nevědomky vede lidi, aby zapomněli na Boha a zbožštili si mamon."...

...Proč muži pijí?
Za prvé kvůli slabosti charakteru, zbožštění požitku, nestřídmosti...
...Třetí příčinou může být program sebezničení. Pokud se muž zřekl lásky kvůli své pýše, nebo nutil ženu k potratu, nebo byl dlouho sklíčený a rozzlobený, nebo byl příliš nestřídmý v sexu - toto vše často vede k vzniku programu sebezničení.

...Jak vypadá uctívání duchovních hodnot u ženy? Když pro ženu jsou smyslem života spravedlnost, ideály, vlastní pravda, když pro ni je její kariéra na prvním místě, když je pro ni vědomí důležitější než pocity, pak žena nevědomky porovnává, hodnotí, odsuzuje, pohrdá a tím připravuje o energii své potomky a zabíjí se. Proto její potomci nebudou prokleti - oni se vůbec nenarodí.
To nejnebezpečnější je zapomenuvše na Boha uctívat hodnoty vnějškově duchovní, tedy uctívat milované lidi, rodinu. Jak řekla jedna má známá: "Proč bych potřebovala víru v Boha? Mám nádherného manžela a skvělé děti."...

...Božská logika je logika zamilovaného člověka: on nemyslí, žije jen svými city a pocity. Pro něho je cit lásky důležitější než spravedlnost, vědomí a tělesný požitek. Zamilovaný člověk přestává jíst, přestává myslet, odsuzovat, dělat plány, být chamtivý a závistivý. Je prostě šťastný, cit lásky je pro něj nejdůležitější....

...Lenost je ochranná reakce organismu, která může znamenat, že člověk má málo jemné životní energie. A jemná životní energie se vyčerpává, když člověk vnitřně bojuje s vnějším světem, snaží se jej zlomit, předělat jej. Můžeme bojovat zvenčí, uvnitř však nikoliv. Jemná energie přichází od Boha, a když bojujeme s Jeho vůlí, pak tato energie přestane přicházet. Cukrovka je důsledkem nepřijetí toho, co se děje, kvůli zvýšené připoutanosti k životu a zvýšené pýše...

...Proč je potřeba číst všechny mé knihy? Protože odrážejí, jak se moje názory na svět, na zákony Vesmíru rozvinuly v průběhu dlouhé doby. Moje informace byly ověřeny mnohaletou praxí a potvrzeny vlastními zkušenostmi.
Člověk se mění pomalu. Mnoho lidí, kteří se seznámili s mými knihami jen povrchně, se diví, proč u nich nedochází k žádným změnám, nemluvě o změnách u dětí. 

Změna je však dlouhý, často bolestivý proces a nejmenší nepřesnost informací může vést k vážným problémům. Jak tomu například bývá po přečtení knih o ezoterice...


z knihy 40 otázek o duši, osudu a zdraví - Sergej N. Lazarev