Komu zůstane?

05.01.2020

Buddha šel vesnicí a v tom se na něj obořil nahněvaný muž.

Buddha se zeptal muže: "Když někomu koupíš dárek a on ho nepřijme, komu zůstane?"

Muž: "No přece mně! Já jsem tu věc koupil, mně patří a mně zůstane!"

Buddha přikývl. "A stejné je to s Tvým hněvem. Když ho nepřijmu, komu zůstane?"
Já ho nepřijal...A s úsměvem odešel.