Když tvá nálada nebude závislá na počasí...

21.06.2019

KDYŽ TVÁ NÁLADA NEBUDE ZÁVISLÁ NA NIČEM A NA NIKOM,
PAK V ŽIVOTĚ NĚČEHO DOSÁHNEŠ ☀️🌨

Jste závislí na počasí?...neboli na okolních situacích?
Když slunce svítí, radujete se? Začalo pršet, pláčete?
Znamená to, že - Vaše pocity radosti a lásky závisí na okolním světě. Jste vnitřními otroky. Jste závislí na svých přáních.
Pokud vidíte, že je vše v životě špatně, tak nemáte důvod se radovat...Zdá se vám nepřirozené cítit radost a lásku, když k tomu není žádný důvod.
☯️
ALE člověk který se raduje i když je vše špatně, nám sice připadá jako blázen, avšak pouze takovýto člověk v životě něčeho dosahuje.
Čím vyšší je úroveň rozvoje člověka, čím více toho člověk může dosáhnout, tím vyšší musí být i setrvačnost lásky v jeho duši. To znamená, že se musí radovat, i když je vše proti radosti. Musí zachovávat lásku v duši, i když ho okolnosti nutí nenávidět, opovrhovat, klesat na mysli. Tito lidé něco v životě dokážou.
Lidé jejichž city a pocity jsou závislé na prostředí (počasí, okolnosti v životě) jsou beznadějně závislí, jsou vnitřními otroky.
Jste otroci hříchu. Co je to hřích? Je to závislost na svých přáních a touhách, závislost na situacích, závislost na svých instinktech.

"KDYŽ TVÁ NÁLADA NEBUDE ZÁVISLÁ NA POČASÍ, PAK V ŽIVOTĚ NĚČEHO DOSÁHNEŠ."

Tedy člověk, který se umí radovat ne proto, že se mu daří, ale navzdory tomu, co se mu děje...takový člověk něčeho v životě dosáhne. To je škola života.

"Zaseješ čin a sklidíš zvyk, zaseješ zvyk a sklidíš charakter, zaseješ charakter a sklidíš osud."

Je potřeba stále pracovat na svém charakteru. Je potřeba stále překonávat své špatné zvyky. Je potřeba se naučit ovládat a zušlechťovat své city a pocity. Člověk je v první řadě duše, poté duch a tělo. Musíme se tedy starat nejprve o svou duši, pěstovat v duši lásku...ne se klanět blahobytu a tělu.


Více z videa zde:
https://www.youtube.com/watch?v=byNIFedPbq8