Když neumíme správně milovat druhého člověka...

05.12.2018

...tj. naše láska je doprovázena podmínkami, požadavky, a pak urážkami, žárlivostí, odsuzováním, zesiluje to připoutanost k základům života.

Základy života jsou - sexuální touha, milovaný člověk, děti, rodina. Čím silněji potlačujeme lásku v duši, tím méně máme energie a tím silněji roste závislost na okolním světě. Tehdy roste i strach ze ztráty. Takoví lidé se bojí výšek, samoty, tmy, při pohledu na krev mohou ztratit vědomí. Často se stávají vegetariány, protože z psychologického hlediska nemohou snést smrt zvířete. V jejich podvědomí je hlavní opěrný bod přesunut od Božské lásky k lidskému životu, proto se pro ně může smrt příbuzných a blízkých lidí stát nepřekonatelným stresem.

Jak se dostat z takové situace? V první řadě je potřeba naučit se milovat. Pokud vás urazil milovaný člověk, nepřestávejte ho milovat jako bratra. Jestliže nemůžete - milujte ho jako syna. Nedaří-li se vám to - milujte ho jako otce. To vám pomůže zachovat spojení s Bohem.

Sergej N. Lazarev - Diagnostika karmy 10


Často nemůžeme potrestat jiného člověka, protože se bojíme, že mu způsobíme bolest. Jedná se o úroveň, kdy uctíváme lidskou duši.   

Největším pokušením je, když milovaný člověk zastiňuje Boha. A čím více se připoutáváme k milovanému člověku, tím rychleji ztrácíme jednotu se Stvořitelem. Duše se spojí a už nedokážete způsobit bolest ani se oprostit od duše někoho jiného. 

A když lásku opouští bolest z odloučení a oproštění, zůstává pouze připoutanost, která velice rychle začne plodit křivdy, žárlivost a bezcitnost. Překonání uctívání duše jiného člověka a překonání závislosti na vyšších citech je jedním z nejtěžších úkolů. 

Právě proto Kristus říkal, že hlavním nepřítelem člověka jsou domácí jeho. Mimochodem, pokud jde o domácí. Pokud se člověk, kterého příliš neznáte, chová nedůstojně a vy ho zastavíte, potrestáte a následně se s ním přestanete bavit, vlastně mu tím pomáháte. Když se dopouští výtržnictví a uráží nás blízký člověk, musíme od judaismu přejít ke křesťanství. 

Tvrdý trest a odloučení v takovém případě k ničemu nepovedou. Musíme vychovávat sami sebe a našeho blízkého člověka. V takovém případě přestává být trest účinný. Láska a překonání závislosti, měkkost a tvrdost zároveň, pouze toto může vést ke skutečné změně situace.

Sergej N. Lazarev
z knihy: Člověk budoucnosti, První krok do budoucnosti