Jak správně přijímat ztráty a jak se zachovat, když vás urazí

26.10.2018

Jedna léčitelka poslala vzkaz - že hodně žen přichází za ní, přečetly knihy Sergeje Lazareva, uvěřily mu, začaly všechno z knih dělat, ustupovat mužům, klanět se jim a potom začaly deprese a velké problémy. Potom přichází ke mně a já se jim pokouším pomoci.

Odpověď:
Opakuji - Přijmout situaci, to je záblesk lásky v momentě bolesti. To jest - zachování lásky. Stále o tom mluvím. Lidi přijímají vše ve svém stereotypu. Že přijmout situaci znamená sklonit hlavu a nic nedělat. OMYL. Když v momentu bolesti, nepříjemnosti u vás nevznikne láska, tak vzniká u vás buď nenávist k tomu, kdo vás urazil, jako záchranná reakce, anebo jste ji potlačili a vzniká u vás nenávist k sobě. Nenávist k sobě, sebesžírání přináší vážné problémy se zdravím. Člověk na začátku nenávidí okolní svět, nespokojený s ním, potom chápe, že je neužitečné nenávidět svět, má reakci nenávisti k sobě, potom se nad tím povznese a začíná pociťovat božské. Tak se formuje láska. Proto - ano, je to vážný problém. Takže - jak v nás není agresivita k tomu, kdo nás urazil, to ještě neznamená, že jsme přijali situaci. Je potřeba vidět Boha za tímto člověkem. Musíme reagovat na Boha, ne na člověka. A reakce může být jen jedna. Cit lásky. K Bohu máme právo se obracet jen s jednou reakcí. Láska. Všechno. První pocit - láska. Nic jiného. Až potom vše ostatní. Protože láska, to je dávání. A nejprve dávat a potom prosit. Jak je první emoce k Bohu prosba - konec. Naše víra skončila - z toho začala pohanská víra v Boha.
Nejprve oběť, obětování a potom prosby. Proto je velmi důležité pochopit. Že jak jsem i nepocítili nenávist k tomu, kdo nás urazil, to ještě neznamená, že jsme správně reagovali na situaci. Můžeme nepozorovaně zažívat nenávist k sobě. Tu necítíme. V tom je její nebezpečí.
Takže ještě jednou podtrhuji, naučte se vidět boží vůli ve všem a na jakoukoli situaci reagovat v první řadě jako na danou Bohem. V jakékoli situaci první impulz musí být božský. Bůh vládne světu. Až potom už přichází druhotná reakce, povrchní, lidská. A tam už reagujte na úrovní karmické, lidské, kriminální, občanské - jak chcete. Tento moment je velmi důležitý.