Bůh nikdy nedává štěstí jen tak

04.06.2019

Když dostaneš plat bez práce, otráví to tvou duši. Bůh netrestá, Bůh očišťuje od lpění a připoutaností.
Jakékoliv štěstí je potřeba si zasloužit. 

Tato práce k získání štěstí vypadá i jako zkoušky: Bída, nemoc, problémy. Podařilo se ti při tom udržet lásku a vizi božské vůle, podařilo se ti povznést nad instinkty? - získal jsi štěstí.
Bez zkoušek, je nemožné získat štěstí, to je zákon. Štěstí může být získáno v podobě zálohy, ale na dalším pokroku bude potřeba stále pracovat.

Ukázalo se, že proces očisty duše se vyskytuje v několika fázích:
* Čisté a vysoké vrstvy naší duše jsou v kontaktu s božskou energií. Bolest zkázy, nepříjemností a změn začíná v zachování lásky, když se naše lpění hroutí. Pokud to však nepochopíme, dostaneme novou tvrdší šanci očisty.
Pokud je ale v duši láska, jednota se stvořitelem se stane naší potřebou, pokud cítíte jeho neviditelnou přítomnost ve všem, pokud máte pocit trvalé lásky a vděčnosti k Bohu, tak tohoto prvního stupně očištění si ani nevšimnete. Jen v duši se zdá být něco nového, krásného - nová fáze vývoje tímto začíná.

* Když člověku pouze zachování lásky nestačí, dostane do života něco mnohem obtížnějšího a nebezpečného než je zkouška. A tím je pokušení. Nyní, aby porazil chtíč, musí se soustředit na lásku, žít jí a dodržovat morální principy.
Pro jednoho pokušení vypadá jako příležitost něco ukrást, pro druhého - jako příležitost svést ženu přítele.
Trestný čin proti duši se ukáže dříve nebo později jako opravdový trestný čin nebo bude člověk trpět i jen sám.
Pokud se podařilo překonat chtíč, tak začíná další vývoj duše. Pokud jste ale podlehli pokušení, vykonali jste hřích, ukradli jste něco, atd. přijde trest.

* Pokud člověk nepochopí ani nepříjemnosti, ani nehody, ani nepřijímá trest....dostane závěrečnou fázi spásy - tvrdou očistu. Možnosti jsou na minimu - nastává rozpad rodiny, smrt dětí, smrtelné nemoci.
Když člověk ví, kdo je, odkud přišel a kam jde, tak proces čištění a vývoje duše nevyžaduje zničení ducha a těla. Pokud zapomeneme na duši, v tomto případě se zničení našich instinktů stane nezbytnou podmínkou pro rozvoj.

Sergej Lazarev - Zkušenosti s přežitím, část 3

Bůh poslouchá tvé srdce, ne slova                 
                                                                     ~ Krishna Dharma