Osud

Osud je určitým údělem člověka, je to jeho budoucnost, která je přítomná v současnosti. Osud je to, co se s námi právě teď děje. Je to život, který se formuje do budoucnosti pod vlivem našich podvědomých pocitů, myšlenek, jednání a aspirací.

Jak změnit osud? Jedna z nejčastěji kladených otázek.
Abyste mohli změnit osud, musíte se začít sami měnit. Měnit charakter, činy, vnímání světa. Správné vnímání světa a vnitřní energie nám dávají sílu pro jakékoli změny. Místo toho, abyste se ponořili do nespokojenosti, zlosti, smutku a dalších emocí, které vás připravují o sílu, začněte jednat, naučte se správně vnímat současné situace.

Změníme-li naše nejhlubší podvědomí pocity, změníme současně i naši budoucnost, osud.

Důležitým bodem, který zapomíná mnoho lidí: pokud není na úrovni vědomí žádná nelibost a lítost, neznamená to, že se duše vyčistila. Silný přestupek, který člověk po dlouhou dobu drží v sobě, může žít v podvědomí po celá léta a desetiletí, a dokonce jít do dalších životů, přeměňovat se na nemoci a neštěstí. A "léčit" takové situace se budou na principu "klín klínem".

Pokud jsme v minulosti kradli, pak jsme museli být okradeni v přítomnosti; pokud ale odpustíme lupiči, pak je hřích uzavřen. Pokud jsme se v minulosti uráželi, urážíme se i v přítomnosti, pokud jsme ale odpustili přestupek a již se neurazíme - problém je vyřešen, uzavřen. Důležité je tedy pro změnu osudu správně vnímat různé situace, schopnost obrátit nespokojenost, podráždění a nenávist na energii k dosažení nezbytných změn a schopnost jednat ze stavu lásky.

Často směšné urážky, ztráty a potíže jsou důsledkem problémů naší minulosti, které neseme hluboce v sobě. Existuje jednoduché pravidlo: čím je situace nelogičtější, čím více je nepochopitelná nespravedlivá situace - tím více je božská vůle v této
situaci. Nezapomeňte, že všechny situace jsou primárně zaměřeny na záchranu lásky v naší duši.

Sergej Lazarev