Co je osud?

22.05.2022

Co je osud? Toto je náš život, rozvinutý v čase.
Nespokojenost s osudem je nespokojenost se svým životem v minulosti, přítomnosti i budoucnosti.Když je člověk nespokojený s něčím na úrovni vědomí, bojuje a mění situaci kolem sebe, tedy energie uvolněná při stresu se transformuje do aktivních činů.~ Pokud se nespokojenost nelije do aktivních činů, které mají změnit situaci, mění se v nenávist.Jednoduše řečeno, pokud nedokážeme uzavřít mír, změnit, převychovat druhého člověka, tak máme chuť ho zabít.~ Pokud nemůžeme změnit svůj život, začneme ho nenávidět.To znamená přát svému životu smrt, tedy sami sobě v přítomnosti i budoucnosti.Dokáže přežít člověk, který si každou sekundu přeje smrt své budoucnosti?Víte, kde se bere nespokojenost s osudem?Začíná to uctíváním budoucnosti. Čím světlejší perspektivu jsem si nakreslila, tím příznivější osud očekávám, tím silnější je má nespokojenost se situací a osudem, pokud se liší od ideálu. A ukazuje se, že uctívání budoucnosti vede k nespokojenosti s realitou, skrze to - nespokojenosti s osudem, který spojuje současnost a budoucnost, a ke ztrátě právě této budoucnosti.Fyzicky se současnost a budoucnost od sebe ostře liší a v jemném slova smyslu jsou jedním.• Není to tak dávno, co si lékaři všimli jasného spojení mezi emocemi člověka a jeho nemocí. Litování minulosti obvykle způsobuje hypertenzi, problémy s ledvinami a často vede k onkologii. Závažnost onemocnění je určena mírou lítosti nad minulostí a její nelibostí.Pokud něco nedokážu kategoricky přijmout, ve svém podvědomí se tato emoce změní v jedinou věc: objekt nelásky musí být zničen.A pokud nepřijmu svou minulost a svůj osud, tak je podvědomě chci zničit. Jemné běhy se vždy snáze utrhnou než silné větve a energie zaměřená na zničení minulosti začíná ničit budoucnost.Naše dočasné tělo se zkracuje, vymírá a my o tom ani nevíme.

S. N. Lazarev ~ Muž budoucnosti. První krok k budoucnosti.

"Zasej myšlenku a sklidíš čin.
Zasej čin a sklidíš zvyk.
Zasej zvyk a sklidíš charakter.
Zasej charakter a sklidíš osud."

ruské přísloví